Očkování - stručný přehled nejčastějších očkování, více konkrétních informací v ordinaci

 

Vhodná očkování podle věkových skupin

 

Mladí lidé do 30 let věku:

 • Virová hepatitida A a B - mladí lidé často cestují a očkování se obvykle stejně nevyhnou.
 • Tetanus - první přeočkování obvykle na hranici věku 30 let!
 • Chřipka - každoročně vzhledem ke změně antigenních typů viru.

 

Osoby ve středním věku:

 • Klíšťová encefalitida - pro častější výskyt těžkých forem.
 • Chřipka - každoročně vzhledem ke změně antigenních typů viru.
 • Tetanus - přeočkování každých 15 let.

 

Senioři od 60 let:

 • Tetanus - přeočkování po 10 letech.
 • Chřipka - každoročně vzhledem ke změně antigenních typů viru.
 • Pneumokok a pertuse (černý kašel) - jednorázové očkování proti pneumokoku vzhledem k težkým průběhů infekcí dýchacích cest a přeočkování proti pertusi vzhledem k úbytku protilátek z dětství.
 • Klíšťová encefalitida - pro častější výskyt těžkých forem.

 

Očkování proti tetanu:

Tetanus (strnutí šíje) je nebezpečné onemocnění způsobované bakterií Clostridium tetani. Projevuje se křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů (která je způsobena tím, že toxiny produkované bakteriemi blokují uvolňování svalového stahu). Bez lékařské pomoci (antibiotika, sérum) končí zpravidla smrtí v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému (křeč mezižeberních a dalších svalů znemožní dýchání).

 

Očkuje se:

 • Věková skupina 18 - 30 let. V tomto věku základní očkování proti tetanu je již kompletní. Pro posílení obrany nutno podat posilující dávku tetanické vakcíny do 10 - 15 let, tj. mezi 24. a 29. rokem.
 • Věková skupina 30 - 60 let. Další dávku je nutné podat vždy po 15 letech, tj. obvykle mezi 39. a 44. rokem věku a mezi 54. až 59. rokem věku.
 • Věková skupina nad 60 let. Nutno přeočkovat vždy po 10 letech.

Pokud zmeškáte doporučenou dobu pro přeočkování, je nutné očkovat opět třemi dávkami. Očkuje se do svalu ramene (u pacientů s prodlouženou krevní srážlivostí je nutná varianta do podkoží).
Očkování proti tetanu je plně hrazeno pojišťovnou.

 

Očkování proti chřipce:

Chřipka jako virové infekční onemocnění je vysoce nakažlivá, postihuje všechny věkové skupiny, vyskytuje se nejčastěji v zimních a časných jarních měsících a nejedná se o běžné nachlazení způsobené desítkami jiných virových skupin, kterému jsou lidé zvyklí běžně říkat „chřipka“.
Onemocnění chřipkou je často těžké, vyžadující vícedenní pracovní neschopnost a dlouhou rekonvalescenci, u rizikových skupin je často i smrtelné.

Očkuje se:
Očkuje se jednou dávkou vakcíny a to buď do svalu ramene, nebo se může použít šetrnější varianta aplikace drobnou jehličkou do kůže (dle typu vakcíny). Přeočkování je vhodné každoročně, protože virus chřipky se objevuje v nových antigenních variantách.
Ideální doba pro vakcinaci je od září do listopadu.

Cena jedné vakcíny včetně poplatku za aplikaci: dle aktuálního ceníku.

 

Úhrada celé ceny vakcíny zdravotní pojišťovnou pro následující skupiny osob:

 • osoby nad 65 let,
 • osoby po vynětí sleziny a transplantaci krvetvorných buněk,
 • osoby, trpící závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce, cév, dýchacích cest, ledvin a cukrovkou,
 • lidé žijící v domovech důchodců, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem.

 

Očkování proti klíšťové encefalitidě:

Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány. Přenos původců ze skupiny Flaviridae se uskutečňuje klíšťaty nebo potravou (například tepelně neupravené kozí či ovčí sýry a mléčné výrobky). Mnohdy však ani není původce nalezen (není informace o tom, že by onemocnění předcházelo přisátí klíštětě). Současně se také infikovaná klíšťata mohou vyskytovat i na zahradě domu nebo v městském parku a není to vůbec nic neobvyklého.U dospělých je poměr závažných forem (trvalé poškození míchy) vyšší, protože závažnost onemocnění narůstá s věkem.

Očkuje se:

Standardní očkovací schéma, které se doporučuje v chladných měsících, kdy klíšťata ještě nejsou aktivní, se skládá ze tří základních dávek. První dávku vám lékař aplikuje v den 0, druhou za 1 až 3 měsíce po první dávce. Na třetí injekci přijdete 5 až 12 měsíců po druhé dávce. Po 3 letech od třetí dávky přijdete k lékaři na 1. přeočkování (jednou dávkou). Další přeočkování Vás čekají ve 3 až 5letých intervalech po prvním přeočkování. Kratší 3leté intervaly se týkají osob starších 60 let a jedinců s oslabenou imunitou.

Nechat se očkovat můžete po celý rok.

Očkování proti klíšťové encefalitidě však nemusí probíhat pouze v chladném období, kdy klíšťata nejsou aktivní. Existuje také schéma letní, tzv. zkrácené. Nejde o žádnou novinku, v sousedním Rakousku se úspěšně používá už 30 let.
Druhá dávka následuje už 14 dní po první dávce. Tělo si během těchto 4 týdnů postupně vytváří protilátky proti klíšťové encefalitidě. Do této doby je zapotřebí se před klíšťaty chránit, jako kdybyste nebyli očkováni. Třetí dávku je třeba aplikovat 5 až 12 měsíců po druhé. Po 3 letech od třetí dávky přijdete k lékaři na 1. přeočkování (jednou dávkou). Další přeočkování vás čekají ve 3 až 5letých intervalech od prvního přeočkování. Kratší 3leté intervaly se týkají osob starších 60 let a jedinců s oslabenou imunitou.

 

Očkování proti virové hepatitidě A a B:

Očkování je vhodné nejen pokud plánujete cestu do zahraničí!

 • Doporučujeme očkování proti hepatitidě B i A.
 • Možností je očkování monovakcínou nebo společnou vakcínou proti oběma typům nemoci.

Očkování proti hepatitidě A (Havrix), je vhodné pohybujete-li se, či žijete v oblasti se zvýšeným rizikem nákazy tímto onemocněním. Toto riziko je i v prostředí našich měst (například v MHD, k přenosu dochází pouhým dotykem, po kterém si zapomenete umýt ruce). Při cestování do rizikových oblastí s nižším hygienickým standardem je toto očkování takřka nutností.

Očkuje se:

Očkování se provádí podáním 2 dávek vakcíny do svalu ramena v intervalu 6-12 měsíců. Nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena.
Cena jedné vakcíny včetně poplatku za aplikaci: dle aktuálního ceníku.


Očkování proti hepatitidě B (Engerix B) je vhodné při rizikovém zaměstnání a při cestování s předpokladem rizikového chování (onemocnění se přenáší krví a pohlavním stykem).

Očkuje se:

Očkování se provádí podáním 3 dávek v intervalech: 0., 1. a 6. měsíc nitrosvalově do ramene. Nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena. Vakcínu lze podat i jako profylaxi při poranění jehlou do 7 dnů a po styku s rizikovou osobou do 14 dnů od expozice.
Cena jedné vakcíny včetně poplatku za aplikaci: dle aktuálního ceníku.

Nebo kombinované očkování proti hepatitidě A a B vakcínou Twinrix.

Očkuje se:
Očkování se provádí podáním 3 dávek v intervalech: 0., 1. a 6. měsíc nitrosvalově do ramene. Nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena.

Cena jedné vakcíny včetně poplatku za aplikaci:dle aktuálního ceníku.

 

Očkování proti pneumokoku:
Rizikoví dospělí

K pneumokokovým nákazám jsou náchylnější lidé nad 50 let. U nich navíc onemocnění probíhá závažněji a často nemívá typické projevy, proto mnohdy dlouho trvá, než se diagnostikuje, a léčení v pokročilé fázi již bývá obtížné. Rizikovým faktorem je setkávání s malými dětmi, které navštěvují kolektivní zařízení (školky), protože mezi nimi je velké procento bacilonosičů, od kterých se starší lidé s oslabenou imunitou snadno nakazí.

Nepodceňujte nebezpečí pneumokokových infekcí. Nechte se očkovat!
Dávno minuly doby, kdy očkovací průkaz v dospělosti přišel ke slovu pouze v souvislosti s pravidelným přeočkováním proti tetanu. Doporučovaným standardem se stalo sezónní očkování proti chřipce, zvláště u nejvíce ohrožených skupin: seniorů a lidí s oslabenou imunitou. Málokdo však ví, že k velmi nebezpečným infekcím u starších lidí patří pneumokokové nákazy, zejména v případech, kdy pneumokok vycestuje tam, kam nemá. Nedovolte této bakterii sbalit kufry a chraňte se očkováním!

 

Tichý zabiják

 • Očkování proti pneumokokovým onemocněním má velký význam i u dospělých.
 • Pneumokoky se běžně nacházejí v ústech a v krku, kde jsou obvykle dobře kontrolovány imunitními buňkami.
 • Problém nastává, pokud je slizniční bariéra narušena a pneumokoky se začnou šířit do organismu.
 • K velmi závažným infekcím patří pneumokokový zánět plic spojený s infekcí krve, který si ročně vyžádá desítky dospělých životů.
 • Nemalou měrou k tomu přispívá i zvyšující se odolnost této bakterie proti antibiotikům.
 • K pneumokokům jsou nejnáchylnější malé děti, lidé nad 50 let a lidé s chronickým onemocněním, které oslabuje jejich imunitu.
 • V dospělosti často onemocnění probíhá závažněji a nemusí být nutně provázeno typickými příznaky, což značně komplikuje včasné rozpoznání nemoci a následně i léčbu.

Pneumokoková vakcína Prevenar 13
Prevenar 13 je pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína určená k očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním, která se podává dětem ve věku od 6 týdnů do 5 let a dospělým od 50 let.

 

Vysoká míra ochrany
Prevenar 13 poskytuje možnost ochrany až proti 76 % invazivních kmenů pneumokoků. U dospělých se aplikuje v jedné dávce, potřeba přeočkování nebyla stanovena. Obavy z injekce nejsou na místě, doporučená dávka očkovací látky se aplikuje do paže velmi tenkou jehlou. Očkování proti pneumokokům se dá s výhodou spojit s očkováním proti chřipce. Ověření této možnosti bylo jedním z cílů sledování v programu klinického hodnocení Prevenaru 13 u dospělých. Výsledky studie prokázaly, že současné podávání vakcíny proti chřipce a pneumokokům je bezpečnou alternativou, která poskytuje nezbytnou ochranu proti oběma onemocněním a ušetří dospělým jednu návštěvu u lékaře.

 

Ochrana proti dalším šesti podtypům pneumokoka
Prevenar 13 obsahuje 7 pneumokokových polysacharidů obsažených v původní vakcíně Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) a navíc je doplněn dalšími 6 pneumokokovými polysacharidy (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A). Těchto 13 typů pneumokoka je zodpovědných za 50 až 76 % invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých (v závislosti na jednotlivých státech).

 

Ochrana před závažnými infekcemi
Prevenar 13 pomáhá chránit před zápalem plic, meningitidou a celkovou pneumokokovou infekcí organismu. U dětí navíc může chránit před velmi bolestivým zánětem středouší, který je u dospělých relativně vzácný. Prevenar 13 pokrývá až 90 % typů pneumokoků, které jsou rezistentní proti běžně užívaným antibiotikům.

 

Snížení výskytu onemocnění v zemích, kde se pravidelně očkuje
Prevenar 13 je v mnoha zemích (cca v 50 státech, mimo jiné i na Slovensku) zařazen do pravidelného očkování dětí a ukazuje se, že v těchto zemích výskyt pneumokokových onemocnění klesá. Dá se předpokládat, že pokud bude ochrana proti pneumokokům v obou krajních věkových spektrech (malé děti a nejstarší populace), dále se bude výskyt pneumokokových onemocnění snižovat.

 

Prevenar 13 i pro osoby již očkované
Pacienti, kteří byli očkováni dosud dostupnou třiadvacetivalentní polysacharidovou vakcínou v minulosti, mohou být očkováni konjugovanou pneumokokovou vakcínou Prevenar 13.

 

Prevenar 13 pomáhá chránit i neočkované
Očkování proti pneumokokům je známé již několik desetiletí. V mnoha zemích se v posledních letech stalo součástí základního očkovacího kalendáře dětí. Očkování dětí omezuje výskyt pneumokoků v populaci obecně a chrání tak i starší obyvatele. Donedávna byla pro dospělé dostupná pouze polysacharidová vakcína proti pneumokokům, ale před časem byla schválena indikace používání konjugované vakcíny Prevenar 13 i u osob nad 50 let. Pneumokoková onemocnění jsou totiž závažným medicínským problémem vedle nejmenších dětí zejména u seniorů. Očkování navíc snižuje odolnost pneumokoků proti antibiotikům a zlepšuje léčebné úspěchy.

 

Účinnost vakcíny Prevenar 13
Podle údajů ze sledování pokryjí sérotypy pneumokoka obsažené ve vakcíně Prevenar 13 v závislosti na jednotlivých zemích 50-76 % invazivních onemocnění způsobených pneumokoky.

Pneumokoková onemocnění jsou závažná především u lidí starších 65 let. Ti ale podle proběhlých studií mají menší imunologickou odpověď (vytvoří o něco menší množství funkčních protilátek) na vakcínu Prevenar 13 než lidé mezi 50 a 59 lety. Je proto vhodné nechat se naočkovat už s předstihem.
Prevenar 13 poskytuje možnost ochrany až proti 76 % invazivních kmenů pneumokoků. U dospělých se aplikuje v jedné dávce, potřeba přeočkování nebyla stanovena.

Cena monovakcíny proti pneumokoku včetně poplatku za aplikaci: dle aktuálního ceníku.

 

Další cestovatelská očkování:
Tato očkování jsou individuální podle oblasti, kam se chcete vypravit. Pokud máte zájem o taková to očkování, tak nás, prosím, telefonicky nebo osobně kontaktujte.