Náš tým

MUDr. Jan Sazma

 • všeobný praktický lékař
 • vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • v rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval stáže převážně v pražských a jihočeských nemocnicích a u mnoha ambulantních specialistů
 • v roce 2017 složil atestaci z všeobecného praktického lékařství
 • v roce 2018 převzal ordinaci v Kamenném Újezdu a Římově po MUDr. Pavlu Hadáčkovi
 • nyní působí také v Domově důchodců na Dobré Vodě, dále v Domově seniorů Emausy na Dobré Vodě a v Domově seniorů ve Chvalkově.
 
MUDr. Pavel Hadáček
 • praktický lékař a ambulantní chirurg 
 
Mgr. Kristýna Letovská
 • všeobecná zdravotní sestra
 • vystudovala SZŠ a VZŠ v Českých Budějovicích, obor všeobecná sestra
 • magisterské studium absolvovala na ZSF JČU -obor ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, obor kardiochirurgie
 • poté pracovala v Nemocnici České Budějovice na kardiochirurgickém oddělení
 
Romana Rambousová
 • všeobecná zdravotní sestra
 • vystudovala SZŠ v Českých Budějovicích obor všeobecná sestra
 • pracovala několik let v Nemocnici České Budějovice a.s. na neurologii
 • po mateřské dovolené nastoupila jako zdravotní sestra do ordinace v Kamenném Újezdu
 
Božena Soukupová
 • všeobecná zdravotní sestra
 • vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra
 • pracovala několik let na očním oddělení Nemocnice České Budějovice
 • následně 30let jako zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře v Kamenném Újezdu